Pleurothallis taurus Luer , 1980
PLEUROTHALLIS / ACCUEIL