Saxifraga pubescens Pourr.

Saxifrage pubescente - Saxifragaceae

FLORE / SAXIFRAGA