Saxifraga hypnoides L.

Saxifrage mousse, Gazon turc - Saxifragaceae

FLORE / SAXIFRAGA