Saxifraga fragosoi Sennen

Saxifrage continentale - Saxifragaceae

 
 
 
FLORE / SAXIFRAGA