Saxifraga florulenta Moretti

Saxifrage à fleurs nombreuses, Saxifrage à mille fleurs - Saxifragaceae

FLORE / SAXIFRAGA