Oxalis fontana Bunge

Oxalide d'Europe, Oxalide droite, Oxalide des fontaines, Oxalis d'Europe, Oxalis droite, Oxalis des fontaines - Oxalidaceae

FLORE / OXALIS